Předklášteří u Tišnova

16. listopadu 2018 v 21:15 | Ivo Vašina
Lokalita se nachází nedaleko Tišnova v obci Předklášteří přímo v činném lomu Dřínová.Lom navštěvuji skoro pravidelně při konání mineralogických burz v Tišnově.Při prvních mích návštěvách(2013),kdy se ještě netěžilo vrchní patro se daly ve spodku získávat z kalcit-barytových žil srostlice žlutých krystalů fluoritu tvořící 1cm kubické krystaly a občas nějaký ten jehlicovitý aragonit vyplňující dutiny ve vápencích,které narůstaly na krystaly ankeritu.Nejdelší aragonity dosahovaly délky jehlicovitých krystalů délky 1cm tvořící shluky rostoucí do prostorů drobných dutin.Dále se v obdobném materiálu vyskytoval malachit narůstající na zrna chalkopyritu.Ty však kvůli malým rozměrům se daly snadno přehlednout.
Při začínající těžbě nejspodnější etáže se v rohu stěny objevily drobné pukliny vyplněné kalcitem a ankeritem a místy i povlaky malachitu,kdy při jeho získáváni se odhalila 9x4cm poloha masivního chalkopyritu.v některých částech chalkopyritem prorůstal temně černo-červený kuprit tvořící žilky a ve volnějších místech tvořil velmi drobné oktaedrické krystaly.A tak jsem získal několik krásných vzorků velkých chalkopyritu.
Dalším mimořádným objevem byl veliký kus karbonátu porostlý stopy malachitu.V tomto karbonátu bylo mnoho dutin,které vyplňovaly krystalky čirého křemene a na něj srostlice jehliček malachitu,který místy některé drobné dutiny zcela vyplňoval.Spolu s ním se našly i kůry modrého azuritu.Z tohoto kamene jsem získal snad nejpěknější vzorky malachitu nalezené v tomto lomu za osobní sběr.
Co se týče běžných kalcitů tak nejspíš mezi nejestetičtější patří kalcity hradbového vývoje srostlého z několika tzv.dělových,dlouze sloupcovitých krystalů do sebe mající slabounce až sytě žlutou barvu skelného lesku.Jinak klasikou místních kalcitu jsou typické skalenoedry červené barvy způsobené Fe oxidy tvořící několik cm velké krystaly vystýlajících velké dutiny.Ty často bývají i postiženy dalším růstem mladší generace kalcitu.Také jsou matně až hedvábně lesklé.
Poslední dobou se v lomu při těžbě horního patra lomu objevují četné,velké dutiny vyplněné silně tabulkovitými krystaly barytu masově červené barvy.Problémem je,že pokud nejste místní,nebo nemáte haluz štěstí,tak tyto dutiny i vše kolem bývá včas vyrabované.


Drúza až 1cm velkých krystalů fluoritu.Rozměr 100x65mmSrostlice krystalů fluoritu o velikosti 45x50mmDrúzička krystalů ankeritu o velikosti 65x45mmKrystalicky jehlicovité agregáty aragonitu tvořící 1cm hnízda na krystalech ankeritu.Velikost 80x65mmMimořádný vzorek s jehlicemi aragonitu délky do 1cm.Výřez cca 70x60mmMasivní vzorek chalkopyritu s karbonáty.Velikost vzorků je 75x55mmBohatý vzorek chalkopyritu s vzácným kupritem tvořící temně červenou krystalickou část v pravé části i středem vzorků.A bílými agregáty aragonity.Velikost vzorků je 95x85mmAgregáty malachitu narostlé na krystalech křemene povlečených limonitem s krystaly kalcitu,barytu a korodovaným chalkopyritem.Velikost vzorků je 85x55mmDutina v karbonátu vyplněná křišťály pokrytými krystalickým malachitem na 80x40mm velkým vzorkůVelmi estetická malá ukázka malachitu velká 21x22mmUnikátní vzorek malachitu.Celý vzorek je tvořený větvičkovitým srůstem kupritu,který na odlomených částech se prozrazuje temně červenou barvou.Místy,hlavně v zadních stranách agregátu tvoří droboulinké oktaedrické krystaly.Výřez 15x15mmOjedinělý vzorek modrého azuritu s malachity narůstající na karbonát.Velikost 70x50mmPlovoucí drúza kalcitů s krystaly o hraně až 6cm.Velikost vzorků 180x170x150mmDrúza hradbových kalcitů tvořících 5cm velké jedince.Velikost vzorků je 140x100mmKrásná ukázka hradbových kalcitů,kde nejdelší srůst je dlouhý 11cm.Velikost celé drúzy je 275x180x140mm
 

Štramberk lom Kotouč

8. února 2017 v 21:36 | Ivo Vašina
Mezi stále produktivní a bohaté lokality patří lom Kotouč,ve kterém se těží vysoce kvalitní vápenec.Lom je známí především díky neobyčejně velkým krystalům kalcitu,které nechybí v žádné mineralogické sbírce.A tak mé první sbírání v lomu se zaměřilo na různě krystalické kalcity,které se nejčastěji vyskytovaly ve formě klenců.Dále pak tzv.dělový typ a skalenoedrický.Největší krystaly ,mohutné srostlice a drúzy se vyskytují v rezavě-hnědým jílů vyplňující veliké dutiny.Krystaly kalcitu jsou ukryty v jílu a musí se pracně vytahovat ručně,aby se povrch krystalů nepoškodil.Největší krystaly kalcitu tak mohly dosahovat velikosti až 20cm,ale ty často na estetiku nehrály.Dutiny (často nalézané v minulosti) bez jílu jsou v lomu velmi vzácné a ukázky kalcitu z těchto dutin velice ceněné.
Kromě kalcitů se v menších dutinách běžně nachází dolomit,který často narůstá na krystaly kalcitu a tvoří bílé,drobné,sedlovitě zprohýbané krystaly o velikosti do 2mm.Vzácněji může dolomit tvořit i samotnou výplň puklin.
Dalším běžným minerálem je pyrit,který narůstá přímo na vápenec,nebo vrstvu rohovce.Pyrit tvoří bohaté kulovité agregáty složené z několika mm velkými kubickými krystaly.V minulosti krystaly pyritu dosahovaly až 2cm a vytvářely až 5cm velké koule vyskytující se v jílech.
Ze vzácnějších minerálů je pak mím oblíbeným minerálem lokality fluorit.Ten tvoří krásné kulovité agregáty složené z kubických krystalů od nažloutlé barvy až po sytě oranžovou.Velikost těchto agregátů může dosahovat až 3cm.Fluority narůstají na krystaly kalcitu,které vyplňuji schránky měkkýšů.Typ tohoto vápence se hledá docela špatně a formátování vápenců s fluoritem někdy nese pláč nad rozpadnutou hemisférou fluoritu.Pro mně asi nejlepší ukázky fluoritu poskytnul rok 2016.
Dalšími vzácnými minerály je krystalický křemen,baryt,limonit-goethit,achát,sádrovec,nebo dokonce i sfalerit.
Asi největší parádou byla velmi malá část v lomu s vápenci obsahujících dutiny s oboustranně ukončenými krystaly křemene o velikosti až 6mm.V některých dutinách zcela převládal křemen nad kalcitem.Dokonce se v některý částech objevoval i velmi světlý achát s převahou kašolongu nad chalcedonem s křemen-krystalickým jádrem.

Baryty se nachází ve vápencových konkrecí,které mají často limonitem povlečený povrch.Některé vrstvy limonitu bývají duté a tak v prostorách se někdy vytváří typické černé,skelně lesklé ledvinité agregáty.Pukliny těchto konkrecí jsou často tmeleny kalcitem a taky barytem.V místech,kde je puklina nevyplněná baryt krystalizuje a tvoří v nich silně tabulkovité krystaly s typicky sráženýma hranama.Největši nalezený krystal barytu dosahoval velikosti 1,5cm!


Má nejlepší drúza kalcitu s až 6cm velkými krystaly.Velikost vzorků je 290x210mm


Prosvícená srostlice krystalů kalcitu o velikosti 195x145mm


Efektivní ukázka drúzy kalcitu,na kterou narůstá dolomit.Velikost vzorků je 90x75mm


Krystalické agregáty pyritu narůstající přímo na vápenec.Velikost ukázka je 110x100mm


Jedna z nejlepších ukázek fluoritu s až 2cm velkými hemisféry.Velikost ukázky je 80x35mm


Detail stavby krystalů fluoritu o velikosti 22mm.Velikost výřezů je 50mm


Zatím nejlepší ukázky fluoritu.Vlevo 70x85mm,vpravo 80x35mm


Fluority nalezené v první polovině roku 2016


Ojedinělý nález vzorků s dutinou vyplněnou krystaly křemene.Velikost výřezu je 130mm


Ukázka agregátů limonit-goethitu o velikosti 130x100mm


Unikátní nález volné srostlice krystalů barytu o velikosti 42x25mm

Ludvíkov pod Pradědem

26. června 2016 v 13:56 | Ivo Vašina
Lokalita, kterou proslavily nejkrásnější ukázky zeleného malachitu a poprvé popsaným brochantitem v ČR se nachází přejitím mostku přes říčku do lesa a proti proudu tekoucího potoka se dojde k haldám a štolám. V dávné době se tu těžila měděná ruda ve formě zlatého chalkopyritu a tak všude po lese vznikly malé haldy, ve kterých můžeme popsané minerály najít. Malachit se zde v dutinách křemene vyskytuje ve formě až 1cm velkých shluků jehlic tvořící často snopkovité agregáty tzv. štětky nebo i jako ledvinité agregáty. Dutiny s malachity nebývají velké, takže často se stává, že při formátování snadno vzorek s vyčnívajícím malachitem přehlédnete, nebo může být i uvnitř odhozeného malého kousku křemene. Kameny s nejvíce zeleně zbarveným povrchem obsahují kusové impregnace i žily chalkopyritu společně s černým stilpnosideritem a vzácně se v blízkosti zrn chalkopyritu můžou objevovat temně červené zrna kupritu o velikosti do 4mm.Z dalších sekundárních minerálů se tu nachází brochantit, který se mi nepodařilo nalézt a také azurit. Kromě minerálů mědi stojí za zmínku dutiny s černým ledvinitým goethitem, který může někdy nabíhat pestrými barvami. Tyto dutiny také nebývají velké a pak běžné ukázky krystalů křemene, které bývají často postižené limonitem a Fe povlaky.


Agregát malachitu o velikosti 6mm na krystalech křemene.Velikost výřezů je 20mm


Paprsčitý agregát malachitu v dutině.Velikost výřezů je 20mm


Snopek malachitu o délce 1cm.Velikost výřezů je 25mm


Paprsčitý agregát malachitu na zrnu stilpnosideritu v dutině s krystalama křemene.Velikost výřezů je 30mm


Dutiny v křemeni vyplněné ledvinitými agregáty malachitu.Velikost vzorků je 73x45mm


Krystaly křemene s černou vrstvou goethitu a zelenou vrstvou malachitu.Velikost vzorků je 80x52mm


Malé temně červené zrno kupritu s masivním chalkopyritem.Velikost výřezů je 20mm


Ukázka měděného zrudnění chalkopyritu,stilpnosideritu a malachitu.Velikost vzorků je 65x80mm


Chalkopyritový nuget o velikosti 30x25mm


Ledvinitý goethit vyplňující dutinu v křemeni.Velikost vzorků je 45x35mm


Dutina ledvinitého goethitu.Velikost výřezů je 25mm


Dutina s pestře nabíhajícími barvami ledvinitého goethitu.Velikost vzorků je 90x56mm


Detail pestrého goethitu z předchozí fotky.Velikost výřezů je 25mm


Drúza krystalů křemene téměř zarostlá ledvinitým goethitem s agregáty malachitu.Velikost vzorků je 80x50mm

Nezapomeňte,že se nacházíte v CHKO Jeseníky,takže pokud možno buďte k přírodě maximálně ohleduplní.Dávat prostředí do původního stavu zahrabáním díry a zamaskování vegetací.
 


Pustý vrch u Děčína

2. června 2016 v 16:57 | Ivo Vašina
Velice zajímavá a zároveň perspektivní mineralogická lokalita nacházející se téměř pod vrcholem Pustého vrchu nedaleko Folknařů v části Děčína v jihozápadním svahu.Lokalitu proslavil minerál thomsonit ze skupiny zeolitu,který vytváří v dutinách po plynech polokulovité agregáty tvořené z hranolovitých krystalů o velikosti až 2cm i jako samostatné krystalky.Thomsonit je bezbarvý téměř bezbarvý a mívá často bílé jádro.Dutiny s thomsonity dosahují běžně okolo 4cm.Ve výjimečných případech až 10cm.Povrch dutin bývá porostlý drobnými krystalky phillipsitu tvořící krystalky o velikosti okolo 1-2mm a vzácně tvoří i samostatné větvičkovité agregáty.V některých málo dutinách se může objevit i radiálně paprsčitý natrolit tvořící agregáty o velikosti až 1cm.Ten bývá bílý až nažloutlý.Zajímavé jsou i válečkovité útvary složené z tenké skořápky zeolitů.Tento útvar byl způsoben pokrytím krystalů kalcitu thomsonitem,nebo natrolitem a následně byl kalcit vyloužen a tak vznikla tzv.perimorfóza.Velikost těchto perimorfóz může dosáhnout až 3cm.Při rozbíjení upozorňuji,že se jedná o velmi houževnatý vulkanický materiál.Ti kteří se nechtějí pouštět přímo do výchozů,nebo rozbíjet velké bloky horniny doporučuji otáčet kameny v suti.Nevýhodou u některých dutin bývá nečistota způsobená navětráním,rezavým jílem nebo bílou hmotou.To neplatí u čerstvých rozbitých dutin.


Koule thomsonitu o velikosti 1cm narůstají na krystalickou vrstvu phillipsitu.Velikost vzorků je 125x55mm


Detail thomsonitu na vrstvě phillipsitu z předchozího obrázku.Velikost výřezů je 55mm


Nádherná ukázka s koulemi thomsonitu o velikosti až 1,5cm.Velikost vzorků je 100x50mm


Chaoticky uspořádané koule s volnými krystaly thomsonitu.Velikost výřezů je 85mm


Dutina s koulemi thomsonitu i s volnými krystaly.Velikost výřezů je 55mm


10 cm velká dutina porostlá phillipsitem s koulemi thomsonitu.Velikost ukázky je 105x75mm


Dutina s natrolity a perimorfózou po kalcitu ve 4cm velké dutině.Velikost ukázky je 130x80mm


Detail s perimorfózou natrolitu po kalcitu o velikosti 2cm..Velikost výřezů je 25mm


Bohatá ukázka s paprsčitými agregáty natrolitu v dutině společně s phillipsitem a thomsonitem.Velikost výřezů je 40mm

Ústí nad Labem-lom Mariánská skála

27. května 2016 v 22:01 | Ivo Vašina
Mezi nejproduktivnější naleziště minerálu na Ústeckém kraji je činný kamenolom,který se nachází téměř ve městě Ústí nad Labem.V lomu se těží znělec,neboli fonolit ve kterém se nachází spoustu zajímavých minerálů především zeolitu.Nejčastějším minerálem je natrolit,který tvoří i součást zdejší horniny.Do dutin po sopečných plynech krystalizuje ve formě tenkých jehliček až drobných sloupcovitých krystalů dosahující běžně 1cm.Jeho barva je často bezbarvá až béžová přes žlutou,růžovou a vzácně sběratelsky atraktivní červenou.Na natrolit narůstá často medově světlý až medově žlutý kalcit ve formě lupenitých krystalů až klenců.Kalcit bývá často nahrazen apofylitem tvořící kosočtverečné krystaly bezbarvé a bílé barvy,kdy mívá i perleťový lesk.Velikosti krystalů dosahují běžně 5mm.Vzácněji mohou dosáhnout velikosti přes 1cm.Z dalších minerálů se zde nachází bílý až vzácný drahý opál,který se mi nepodařilo nalézt.

Při mé návštěvě,kdy jsem si vyžádal povolení ke vstupu se ve spodku lomu ten týden nestřílelo a tak i nálezy byly velice slabé a nález pěknějších ukázek vzácné.Dutiny téměř chyběly,až na jednu dutinu s bílým až narůžovělým natrolitem ve výšce 2m.Nevýhodou byla popraskaná svislá stěna,ve které se nacházela,takže se jednalo o nestabilně nebezpečné místo.Přesto se mi podařilo pár drúziček s této dutiny získat.O dva patra výše se v kamenech dutiny nacházely častěji a tak při rozbití jednoho se otevřela v centru kamene 10cm dutina nažloutlého natrolitu.V ten den nejlepší nález.Škoda jen,že druhá půlka s dutinou se rozpadla,ale ta nejlepší se podařila obsekat.Přesto věřím,že po odstřelu se musí z nálezů sběratel zbláznit ve formě několika naplněných přepravek zdejších minerálů.


Velká ukázka světlého natrolitu o velikosti 142x50mm


Bohatý vzorek dlouze krystalických natrolitu.Velikost ukázky je 70x52mm


Estetická drúzička natrolitu společně s lupenitými krystaly kalcitu.Velikost ukázky je 120x55mm


Nažloutlý tence jehličkovitý natrolit.Velikost výřezů je 95mm


Má nejlepší nalezená ukázka s dutinou natrolitu o velikosti 10cm.Celková velikost vzorků je 145x115mm


Drúza červeného natrolitu.Velikost vzorků je 135x125mm


Bílé krystaly apofylitu narostlé na natrolitu.Velikost vzorků je 100x70mm


Detail krystalů apofylitu s perleťovým leskem.Velikost výřezů je 25mm


Drúza téměř čirých krystalů apofylitu o velikosti do 5mm narůstající na růžový natrolit.Velikost výřezů je 65mm

Pro návštěvu tohoto lomu je nutné se hlásit předem telefonicky s vedoucím lomu.S povolením nebývají problémy.Lom je hlídán v mimo pracovní dobu hlídán!

Baška u Frýdku-Místku

29. dubna 2016 v 19:52 | Ivo Vašina
Jedna z mála lokalit s památkou po vulkanické činnosti v podhůří Beskyd se nachází v Bašce nedaleko Frýdku-Místku.Místo je známé svojí přírodní soustavou menších peřejí,které jsou viditelné proti proudu ze silničního mostu spojující Bašku a Kunčičky.Dohromady jsou tyto soustavy dvě a to jedna menší a druhá větší.Větší se nachází cca dalších 200m dál od první.Koryto řeky Ostravice i skalnaté břehy kolem jsou tvořené tmavou sopečnou horninou.Především zeleným pikritem až mandlovcem,jaký známe z Hončové Hůrky u Příbora.V odkrytých částí svahů můžeme pozorovat bílé kalcitové žily,které místy mohou obsahovat zeolity.Především bezbarvý analcim tvořící po odleptání kalcitu kyselinou solnou až 1cm velké krystaly připomínající tvarem "kopačák".Ty narůstají na zelené kulovité agregáty chloritu.Vzácně se na jednom místě objevoval i naoranžovělý až červený harmotom tvořící hroznovité agregáty,který vyniknul také až po odleptání kalcitu.Běžným minerálem je pyrit tvořící zlaté kubické krystaly o velikosti až 2cm,který místy tvoří i pěkné srostlice někdy i s červenou patinou.Z jeho rozkladu na místech s výskytem černých břidlic se vyskytuje sádrovec tvořící drobné,čiré až rezavě zbarvené krystalky i paprsčité shluky.Mimo kalcitových žil bývají vzácnosti pecky tvořené kalcitovým obalem a často křemenným jádrem.Křemen tvoří především zrna velikosti až 5cm.Pecky bývají bez dutin.


Krystaly analcimu na chloritovém podkladě.Velikost vzorků je 70x40mm


Neleptaná drúza analcimu s nahnědlým kalcitem a pyritem.Velikost ukázky je 65x45mm


Kvalitní ukázka vzácného harmotomu.Velikost vzorku je 55x30mm


Drúzička harmotomu.Velikost vzorků je 50x22mm


Srůsty nedokonalých krystalů pyritu s červenou patinou.Velikost vzorků je 60x37mm


Pyritový nuget čersvě zlaté barvy.Velikost ukázky je 30x20mm


Volný krystal pyritu o velikosti 2cm


Drůza zajímavě krystalizovaného pyritu.Velikost vzorků je 60x40mm


Část z rozbité pecky se zrny křemene a kalcitovým pláštěm.Velikost vzorků je 120x95mm


Velké zrno křemene z pecky.Velikost ukázky je 45x35mm


Drobné krystaly sádrovce s rezavé zbarveným povrchem.Velikost vzorků je 56x43mm

Hradec nad Moravici-Bohučovice

24. dubna 2016 v 19:32 | Ivo Vašina
Mezi nejzajímavější a stále produktivní naleziště minerálů Opavy je činný kamenolom nacházející se 5km od Hradce nad Moravici nad vsi Bohučovice.Zdejši kamenolom produkuje především různé velikosti kameniva pro posypy na železniční tratě atd.V lomu můžeme nalézt širokou škálu sulfidů i karbonátů.Zdejší mineralizace se váže na žily karbonátu dolomitu,které mohou dosahovat tloušťky 6cm.V nejširších částech dolomit tvoří otevřené prostory až kapsy,do kterých ve formě zprohýbaných klenců krystalizuje.Velikosti krystalů dosahují velikosti 6mm.Některé žily bývají obtažené až masivními vrstvami kyzů především pyritu a markazitu.Ty do volných prostorů tvoří jejich typické krystalické tvary.Velikosti krystalů pyritu dosahují i přes 1cm.U markazitu jen do 1cm.Vzácnějším kyzem je chalkopyrit,který taktéž krystalizuje,hlavně mezi krystaly dolomitu.
Z dalších minerálů je tu celkem hojný kalcit tvořící cvočkovité krystaly a baryt tvořící tabulkovité krystaly bezbarvé až slabě nažloutlé barvy velikosti vzácně přes 1cm.Časté jsou jeho chaotické nálety na krystalech dolomitu,ale pozor.Ty se dají snadno splést s krystaly křemene,který také chaoticky na dolomit narůstá.Křemen ve formě krystalů se tady objevuje výjimečně i jako křišťál.Vzácnosti na této lokalitě je černý,diamantově lesklý sfalerit,který se vyskytuje v žilách tvořené hlavně masivním markazitem a pyritem přímo na dolomit.Někdy může sfalerit přecházet z černé barvy k žluté,kdy může připomínat odrůdu kleofán.Dalším vzácným minerálem je galenit.Ten ale bývá zarostlý do dolomitu,takže je nápadný jen,když ho rozbijete.Někdy se na zvětralých kyzech může vyskytovat sádrovec tvořící bezbarvé jehlicovité krystaly o délce 1cm.


Velká drúza dolomitu s krystaly pestře zbarveného pyritu.Velikost ukázky 140x100mm


Drůza dolomitu se silně lesklými krystaly pyritu.Velikost ukázky je 160x70mm


Vrstva krystalů barytu na krystalech dolomitu s pyrity.Velikost ukázky je 120x120mm


Velmi estetická ukázka dolomitu s pyritem.Velikost vzorků je 95x60mm


Krásný vzorek pyritu s dolomity.Velikost vzorků je 100x55mm


3cm velká hrudka pyritu na krystalech křemene.Velikost vzorků je 35x65mm


Velmi estetická ukázka krystalů chalkopyritu s dolomitem.Velikost ukázky je 70x50mm


Krystal barytu o velikosti 1cm.Velikost výřezů 25mm.


Nádherná srostlice krystalů sfaleritu o velikosti 1,5cm!Velikost vzorků je 105x60mm


Sfalerity narůstající na dolomit s markazit-pyritovým podkledem.Velikost vzorků je 82x63mm


Zrno galenitu o velikosti 1cm zarostlé do dolomitu.Velikost výřezů je 25mm


Krystaly sádrovce o délce 5mm v dutině dolomitu.Velikost výřezů je 25mm

Na závěr bych chtěl dodat,že vstup do lomu byl jednou dobou celkem bezproblémový.Dnes jsou na sběratele celkem protivní a lom si dost hlídají,takže bez povolení je to problém.

Únětice u Prahy

14. března 2016 v 21:11 | Ivo Vašina
Zajímavým,i když méně známým nalezištěm sekundárních minerálů mědi se nalézá v Tichém údolí ve svazích Kozích hřbetů.Ty jsou tvořené proterozoickými břidlicemi s obsahem sekundárních Cu-minerálů zastoupené především azuritem,malachitem a vzácně kupritem.Ty vznikly v důsledku zvětráváni chalkozínu,který je takřka nenápadný a prozradí ho jen jeho typické pestré náběhové barvy ve formě jemných vrstviček,na které často narůstá jemný povlak malachitu.Malachit zde tvoří nejběžněji povlaky,ale ve volnějších prostorech může vzácně tvořit i drobné polokulovité až jeho ježkovité agregáty.Nejvíce zastoupeným sekundárním minerálem tu jednu dobu byl azurit tvořící drobné do 2mm velké tabulkovité krystalky tmavě modré barvy.V drobných dutinách a puklinách bývá často samostatný,nebo vzácně narůstá na malachit ve formě prismatických krystalů.Azuritové dutiny jsou ale velmi nenápadné a kvůli jejich velikosti okolo 1cm snadno přehlédnutelné.O to pukliny jsou nápadnější a i jejich velikost bývá větší.Z dalších minerálů se tu dá vzácně objevit i křemen jako oboustranně ukončené jemně korodované krystaly o délce 1cm.Vzácný kuprit se mi nepodařilo nalézt.Ten tady má tvořit typické kubické krystaly,které jsou nazelenalé a z části přeměněné na malachit.Nevýhodou je jejich malá velikost a to že bývají duté.I přes to lze na svazích tyto pěkné minerály objevit.Lámat skálu,nebo provádět výkopové práce s omezením.Jedná se o přírodní památku suchomilné vegetace,takže je chráněná.


Krystaly azuritu společně s ledvinitými agregáty malachitu.Velikost výřezů je 25mm


Krásná dutina malachitu s krystaly azuritu.Velikost výřezů je 22mm.


Prismatické krystaly azuritu na malachitu.Výřez o velikosti 20mm.


Drobná dutina s krystaly azuritu o velikosti 1cm.Velikost vzorků je 40x38mm


Bohatá ukázka s krystaly azuritu.Velikost vzorků je 43x25mm


Nejlepší nalezená ukázka s krystaly azuritu.Velikost vzorků je 70x43mm


Pěkná ukázka porostlá krystaly azuritu.Velikost vzorků je 50x40mm


Hemisféry azuritu o velikosti 2mm s malachitem.Velikost vzorků je 75x35mm


Detail krystalů azuritu.Výřez o velikosti 15mm


Detail s krystaly azuritu.Velikost výřezů je 20mm


Ježkovité agregáty malachitu o velikosti do 1mm.Velikost výřezů je 10mm


Pěkná ukázka s ledvinitým malachitem.Velikost vzorků je 68x45mm


Detail z předchozí fotky.Velikost výřezů je 25mm

Nebory u Třince

9. března 2016 v 19:21 | Ivo Vašina

Dnes ještě docela produktivní lokalitou minerálů stroncia je lokalita nacházející se v zářezech potoků a svahů v širším okolí Nebor.

Minerály stroncia se oproti nalezišti v Třinci nalézají v těšínských vápencových geodách.Velikost těchto geod dosahuje běžně několik desítek cm a výjimečně až 1m v průměru.Pukliny a dutiny jsou tvořené kalcitem,který do volných prostorů krystalizuje ve formě skalenoedrů vzácně do velikosti až 4cm.Menší dutiny často obsahují ropu,nebo i přírodní vazelínu a tak někdy i obsah dutiny zcela zakryje tato hmota k nepoznání.Na krystaly kalcitu narůstají bílé až béžové kuličky stroncianitu tvořené z drobných jehlic dosahující velikosti do 5mm.Ve výjimečným případě 8-10mm.Takto velké stroncianity se mi podařilo nalézt v dutině plné hustě tekoucí ropy.Která se dost pracně odstraňovala a hlavně dlouho trvající zápach.Přesto se jednalo o nejlepší vzorky nalezené na lokalitě.Stroncianit může vytvářet i lamelovité agregáty tvořené z drobných jehlic připomínající vodopád nebo bývá vzácně masivní.Kromě stroncianitu je tu ještě vzácnější celestin,který tvoří podivné béžové útvary,které jsou pod lupou tvořené z drobných tlustě tabulkovitých krystalů nebo tvoří typické proplástky bezbarvé až našedlé barvy.Od kalcitu je znatelně těžší a má jiný lom.Dále se v čistých větších dutinách s krystaly kalcitu objevují typické sedlovité zprohýbané bílé krystaly dolomitu,který narůstá přímo na kalcit a bývá doprovázen jemně krystalickým pyritem.Velmi estetické bývají krystaly kalcitu,které jsou pyritem doslova jemně posypány.Z dalších minerálů se tady dají najít oboustranně ukončené krystaly křemene,které bývají dost nenápadné z důvodu malé velikosti a jedenkrát se tu podařilo najít i světlý achát ve formě žilek se slabou kresbou.


Krystaly kalcitu o velikosti 3,5cm.Velikost vzorků 70x60mm


Krystalická ukázka kalcitu.Největší krystal 3cm.Velikost vzorků 40x25mm


Krystaly kalcitu porostlé pyritem.Největší krystal 3,5cm.Velikost vzorků 70x70mm


Drúza kalcitu s dolomity o velikosti krystalů 1,5cm.Velikost vzorků 70x70mm


Velmi estetická ukázka s až 7mm velkou kouli stroncianitu s ropou zabarveným kalcitem.Velikost 60x32mm


Nejlepší ukázka nalezena v Neborech.Velikost koulí až 8mm.Celková velikost 111x100mm


Krásný vzorek oranžových stroncianitu.Velikost vzorků 105x75mm


Detail stroncianitu o velikosti stroncianitových agregátů 8mm.Velikost záběru 25mm


Tabulkovitý agregát celestínu o velikosti 4cm na drúze kalcitu s dolomitem.Velikost 170x105mm


část geody s dutinou s krystaly kalcitu o velikosti 3cm a celestínem.Velikost 240x170mm


Detail z předchozího vzorku.Velikost agregátu celestínu až 2cm.Na vzorku jsou vidět i dolomity.Výřez 120mm


Tabulkovitý agregát celestínu o velikosti 1cm.Velikost 55x35mm


Kvalitní ukázka s proplastky celestínu a agregáty stroncianitu.Velikost vzorků 70x43mm


Dolomit s pyritem narůstající na 1,5cm velký krystal kalcitu.Výřez 25mm


Ojedinělý nález žilného achátu.Velikost vzorků 60x45mm

Na této lokalitě jsem prováděl mnoho průzkumu a do teďka ji často navštěvuji a tak položek jen samotného stroncianitu se v mé sbírce pohybuje okolo 30 vzorků.Přesné místo lokality neuvádím zdůvodu ochrany území před tzv.obchodním sběratelům a jiným ničitelům.Lokalitu objevil prof.P.Rusek a dále zkoumal E.Chmiel.

Banská Belá Slovensko

21. února 2016 v 12:50 | Ivo Vašina
Velice známou lokalitou pověstnou úhlednými nálezy křišťálů je lokalita Banská Belá nedaleko Banské Štiavnice na Slovensku.Jedná se o nevelký lom na těžbu křemence ve kterém se v historii nalézaly veliké dutiny s křišťály o délce prvních decimetrů!Dnes je lom pouze památkou a nálezy v něm jsou dost vyčerpané.Hned pod lomem má místní sběratel na pozemku vlastí lumek,kde po domluvě lze krásné drúzičky s křišťály sbírat.Akorát podle kvality pak u majitele zaplatíte v rozmezí 2-10 euro za vzorek,pokud se nejedná o unikát na který by vám nestačila ani peněženka.Typické pro tuto lokalitu je,že materiál je značně zanesen limonitem,který je rozptýlen mezi krystaly křišťálů a jemné krystaly doslova zakrývá.Jeho barva bývá rezavě žlutá až červená.Výjimkou není ani světlé fialové zabarvení křišťálů nebo našedlé hrudky chalcedonu.Největší krystaly křišťálů běžně dosahují délky 3cm.Vzácně v žezlovém vývoji.Já jsem se třeba na lokalitě rozhodl kopat,takže zanesené drúzy vyšly levně a po umytí doma jste se nestačili divit.Pokud vám zůstanou eura navíc,tak vám majitel nabídne na prodej něco,co nakopal v oblasti Štiavnicka.Za zmínku stojí žezlové ametysty,které jsem třeba já musel vlastnit.


Drúza křišťálů o velikosti 105x75mm


Křišťály o délce 3cm.Velikost vzorků 70x56mm


Nejlepší nalezená drúza křišťálů o velikosti 140x110mm


Krystaly křišťálů v žezlovém vývoji.Velikost 70x55mm


Krystal ametystu o délce 2cm.Velikost vzorků 65x64mm


Vzorek s načervenalým limonitem a křišťály.Velikost 115x100mm

Kam dál